Aljoša Polenčič, dr.med., spec. nevrolog

Prešernova 6/a, 5220 Tolmin
Telefon: 05 388 11 20, 05 620 32 92
Elektronski naslov: nevrologija@zd-tolmin.si

NEVROFIZIOLOŠKA ASISTENTKA:
Alenka Bratuž, višji fizioterapevt

ORDINACIJSKI ČAS:

ponedeljek sobota
 16.00-21.00  8.00-13.00

Delovna je 1. sobota v mesecu.

NAROČANJE:
Osebno, po telefonu med ordinacijskim časom, prek e-naslova, prek pošte in po telefonu 05 388 11 20 od ponedeljka do četrtka od 10.00 – 12.00 in od 16.00 – 18.00.
Med izvajanjem preiskave se ne dviga telefona, zato vas prosimo za razumevanje.

ČAKALNE DOBE:
Trenutna čakalna doba za “ZELO HITRO” je 14 dni, “HITRO” je 3 mesece, za “REDNO” je 4 mesece.
Čakalna doba po Pravilniku o najdaljših dopustnih čakalnih dobah je za “ZELO HITRO” 14 dni, “HITRO” do 3 mesece, za “REDNO” do  6 mesecev.

nase_cakalne_dobe
Odgovorna oseba za čakalni seznam je Martina Klobučar, sms

Pacienti imajo možnost, da se naročijo kot samoplačniki.

PREISKAVA

EUR

osnovni EMG

85

zahtevnejši EMG z uporabo igelnih elektrod

125

Odsotnosti in nadomeščanja

Nevrofiziološka ambulanta ne dela:

  • 02.03.2019
  • 04.03.2019
  • 18.03.2019