Aljoša Polenčič, dr.med., spec. nevrolog

Prešernova 6/a, 5220 Tolmin
Telefon: 05 388 11 20, 05 620 32 92
Elektronski naslov: nevrologija@zd-tolmin.si

NEVROFIZIOLOŠKA ASISTENTKA:
Alenka Bratuž, višji fizioterapevt

ORDINACIJSKI ČAS:

ponedeljek sobota
 16.00-21.00  8.00-13.00

NAROČANJE:

ČAKALNE DOBE:
Trenutna čakalna doba za “ZELO HITRO” je 14 dni, za “HITRO” je 3 mesece, za “REDNO” je 4 mesece.
Čakalna doba po Pravilniku o najdaljših dopustnih čakalnih dobah je za “ZELO HITRO” 14 dni, “HITRO” do 3 mesece, za “REDNO” do  6 mesecev.

Odgovorna oseba za čakalni seznam je Martina Klobučar, sms

Čakalne dobe

Obvestilo o spremembah

Nevrofiziološka ambulanta v mesecu oktobru 2021 dela:

  • 04.10.2021
  • 11.10.2021

Ostale dni je nevrofiziološka ambulanta zaprta.