Aljoša Polenčič, dr.med., spec. nevrolog

Prešernova 6/a, 5220 Tolmin
Telefon: 05 388 11 20, 05 620 32 92
Elektronski naslov: nevrologija@zd-tolmin.si

NEVROFIZIOLOŠKA ASISTENTKA:
Alenka Bratuž, višji fizioterapevt

ORDINACIJSKI ČAS:

ponedeljek sobota
 16.00-21.00  8.00-13.00

NAROČANJE:
Osebno, po telefonu med ordinacijskim časom, prek e-naslova, prek pošte in po telefonu 05 388 11 20 od ponedeljka do četrtka od 10.00 – 12.00 in od 16.00 – 18.00.
Med izvajanjem preiskave se ne dviga telefona, zato vas prosimo za razumevanje.

ČAKALNE DOBE:
Trenutna čakalna doba za “ZELO HITRO” je 14 dni, za “HITRO” je 3 mesece, za “REDNO” je 4 mesece.
Čakalna doba po Pravilniku o najdaljših dopustnih čakalnih dobah je za “ZELO HITRO” 14 dni, “HITRO” do 3 mesece, za “REDNO” do  6 mesecev.

Odgovorna oseba za čakalni seznam je Martina Klobučar, sms

Čakalne dobe

Obvestilo o spremembah

Nevrofiziološka ambulanta v mesecu avgustu 2020 dela v ponedeljek, 31.08.2020.

Ostale dni je ambulanta zaprta.