Obvestilo o spremembah

Nevrofiziološka ambulanta v maju ne ordinira.

Aljoša Polenčič, dr.med., spec. nevrolog

Prešernova 6/a, 5220 Tolmin
Telefon: 05 388 11 20, 05 620 32 92
Elektronski naslov: nevrologija@zd-tolmin.si

NEVROFIZIOLOŠKA ASISTENTKA:
Alenka Bratuž, višji fizioterapevt

ORDINACIJSKI ČAS:

ponedeljek sobota
 16.00-21.00  8.00-13.00

NAROČANJE:

  • Osebno
  • Telefonsko na številko 05 388 11 20 od ponedeljka do četrtka 8.00 – 19.00 in petek 8.00 – 13.00
  • Prek e-pošte narocanje@zd-tolmin.si
  • Prek pošte

ČAKALNE DOBE:
Trenutna čakalna doba za “ZELO HITRO” je 1 mesec, za “HITRO” je 3 mesece, za “REDNO” je 4 mesece.
Čakalna doba po Pravilniku o najdaljših dopustnih čakalnih dobah je za “ZELO HITRO” do 2 meseca, “HITRO” do 6 mesecev, za “REDNO” do  8 mesecev.

Odgovorna oseba za čakalni seznam je Janja Medic, sms

Čakalne dobe