Lara Bratuž, dipl. fizioterapevtka
Anita Lipušček, dipl. fizioterapevtka
Špela Golob, dipl. fizioterapevtka
Špela Berlot, dipl. fizioterapevtka                                                                                                                                                                                             
                                                                                            

Prešernova ulica 6/a, 5220 Tolmin
Telefon: 05 620 32 86
Elektronski naslov: fth.tolmin@zd-tolmin.si

ORDINACIJSKI ČAS:

ponedeljek torek sreda četrtek petek
7.00 – 20.00 7.00 – 20.00 7.00 – 20.00 7.00 – 20.00 7.00 – 15.00
Malica: Po posameznem razporedu fizioterapevtke.
Zaradi narave dela je možen časovni zamik malice.

NAROČANJE:
Za obisk se je potrebno naročiti z delovnim nalogom zdravnika (obvezna telefonska številka) osebno ali prek pošte

ČAKALNE DOBE: 
Čakalna doba po Pravilniku o najdaljših dopustnih čakalnih dobah je za “ZELO HITRO” 14 dni, “HITRO” do 3 mesece, za “REDNO” do  6 mesecev.
Odgovorna oseba za čakalni seznam je Lara Bratuž, dipl. fiziot..

Zavarovancem nudimo storitve fizioterapije kot jih določajo pravila ZZZS in jih predpiše izbrani zdravnik ali specialist z delovnim nalogom ter samoplačniške storitve.

Čakalne dobe