Karmen Maffi, viš. fizioterapevtka
Lara Bratuž, dipl. fizioterapevtka,
Zofka Mrak, dipl. fizioterapevtka
Anita Lipušček, dipl. fizioterapevtka
Špela Koren, dipl. fizioterapevtka                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Prešernova ulica 6/a, 5220 Tolmin
Telefon: 05 620 32 86
Elektronski naslov: fth.tolmin@zd-tolmin.si

ORDINACIJSKI ČAS:

ponedeljek torek sreda četrtek petek
7.00 – 20.00 7.00 – 20.00 7.00 – 20.00 7.00 – 20.00 7.00 – 15.00
Malica: Po posameznem razporedu fizioterapevtke.
Zaradi narave dela je možen časovni zamik malice.

NAROČANJE:
Za obisk se je potrebno naročiti z delovnim nalogom zdravnika (obvezna telefonska številka) osebno, prek e-naslova, prek pošte

ČAKALNE DOBE: 
Čakalna doba po Pravilniku o najdaljših dopustnih čakalnih dobah je za “ZELO HITRO” 14 dni, “HITRO” do 3 mesece, za “REDNO” do  6 mesecev.
Odgovorna oseba za čakalni seznam je Lara Bratuž, dipl. fiziot., oz. zaradi njene odsotnosti nadomešča Anita Lipušček, dipl. fiziot..

Zavarovancem nudimo storitve fizioterapije kot jih določajo pravila ZZZS in jih predpiše izbrani zdravnik ali specialist z delovnim nalogom ter samoplačniške storitve.