Zdravstveno vzgojni center je posebna organizacijska oblika v okviru  Zdravstvenega doma Tolmin, ki izvaja vzgojo za zdravje vseh populacijskih skupin na ravni občin Bovec, Kobarid in Tolmin.

Zdravstvena vzgoja je del zdravstvenega varstva, kar je opredeljeno v zakonih Republike Slovenije. Zdravstvena vzgoja je proces, s pomočjo katerega se ljudje učijo krepiti, ohranjati in uveljavljati zdravje, je torej kombinacija učenja in vzgoje.

V okviru Zdravstveno vzgojnega centra Tolmin se izvaja: