Obvestilo o spremembah

Okulistična ambulanta je v mesecu juliju in avgustu 2024 zaprta.

Helena Haskaj, dr.med., spec. oftalmologije                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Prešernova 6/a, 5220 Tolmin
Telefon: 05 388 11 20, 05 620 32 92
Elektronski naslov: okulistika.tolmin@zd-tolmin.si

MEDICINSKA SESTRA:
Melita Podgornik Kanalec, dipl. m.s.
Suzana Jug, s.m.s.

ORDINACIJSKI ČAS:

ponedeljek torek sreda četrtek  petek sobota*
 / /  /  / 15.00 – 20.00 8.00 – 13.00 

OPOMBE:
Vsako 1. in 3. soboto v mesecu delamo od 8.00 do 13.00. V ambulanti delajo zdravniki po razporedu: Helena Haskaj dr. med., spec. oftamologije, Petra Mihalek Novak, dr. med., spec. oftamologije, Peter Golmajer, dr. med., spec. oftamologije. Na telefon smo dosegljivi v okviru celotnega ordinacijskega časa.

NAROČANJE: 

  • Osebno
  • Telefonsko na številko 05 388 11 20 od ponedeljka do četrtka od 8.00 – 19.00 in petek 8.00 – 13.00
  • Prek e-pošte narocanje@zd-tolmin.si
  • Prek pošte

Za prvi pregled v okulistični ambulanti zaradi ugotavljanja vida oziroma predpisovanja pripomočkov za vid (po 196. členu Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja), napotnice ne potrebujete. Za vse ostale preglede potrebujete napotnico osebnega zdravnika.

ČAKALNE DOBE:
Trenutna čakalna doba za “ZELO HITRO” je 1 mesec, za “HITRO” 12 mesecev, za “REDNO”  24 mesecev.
Čakalna doba po Pravilniku o najdaljših dopustnih čakalnih dobah je za “ZELO HITRO” 14 dni,  “HITRO” do 3 mesece, za “REDNO” do 6 mesecev.
Odgovorna oseba za čakalni seznam je Melita Podgornik Kanalec, dipl. m. s.

Čakalne dobe