Prešernova 6/a, 5220 Tolmin
Telefon: 05 388 11 20
Elektronski naslov: urgentna.ambulanta@zd-tolmin.si

ORDINACIJSKI ČAS:

ponedeljek

torek sreda četrtek petek
  0.00 –  7.00
20.00 – 24.00
  0.00 –  7.00
20.00 – 24.00
  0.00 –  7.00
20.00 – 24.00
  0.00 –  7.00
20.00 – 24.00

  0.00 –  7.00
14.00 – 24.00

Ob sobotah, nedeljah in praznikih 24-urno dežurstvo  v celoti  izvaja dežurna ambulanta, ki je locirana v prostorih urgentne ambulante.

Preveze in aplikacije zdravil po naročilu osebnega zdravnika se izvajajo v dežurni ambulanti ob sobotah, nedeljah in praznikih od 9.00 do 11.00.
Pacient mora imeti s sabo delovni nalog osebnega zdravnika.

Nujna medicinska pomoč ni namenjena:

  • zdravljenju stanj, ki niso nujna
  • predpisovanju zdravil, ki jih redno jemljete
  • izdajanju napotnic za naročene preglede

Če ste negotovi glede umestnosti prihoda v dežurno ambulanto, se predhodno lahko posvetujete z dežurnim zdravnikom.

Vrstni red obravnave pacientov v dežurni ambulanti ni vedno enak vrstnemu redu prihoda v čakalnico. Vrstni red obravnave pacientov določata zdravnika oziroma med. sestra glede na oceno stopnje nujnosti, stopnje ogroženosti pacienta.  Paciente prosimo, da počakajo v čakalnici, dokler jih medicinska sestra ne pokliče.