Andreja Krivec Urbas, dr.med., spec. družinske med.

Prešernova 6/a, 5220 Tolmin
Telefon: 05 620 32 92
Elektronski naslov: ptc.tolmin@zd-tolmin.si

MEDICINSKA SESTRA:
Florentina Gashi Zyrapi, dipl.m.s. , nadomešča Luka Tuta, dipl.zn.

LABORATORIJSKI TEHNIK:
iz Laboratorija Tolmin po razporedu

ORDINACIJSKI ČAS:

ponedeljek

torek

sreda

četrtek

petek

13.30 – 14.00

11.00 – 14.00

13.40 – 14.10

13.00 – 15.00

13.15 – 14.00

Odvzem krvi   11.00 – 12.30   13.00 – 14.30  
Na telefon smo dosegljivi ob torkih in četrtkih v okviru ordinacijskega časa. Ob ponedeljkih, sredah in petkih je ordinacijskih čas namenjen
telefonskim posvetom  s patronažnimi sestrami na terenu in s sestrami v domovih starejših občanov.


NAROČANJE: 
Osebno, po telefonu ves ordinacijski čas, prek e-naslova, prek pošte.

ČAKALNA DOBA:
Čakalne dobe ni.
Odgovorna oseba za čakalni seznam je Andreja Krivec Urbas, dr. med., spec. druž. med.

Čakalne dobe