Ljubomira Gabršček Lipužič, dr. med., spec. spl. med.

Gregorčičeva 32, 5220 Tolmin
Telefon: 05 380 18 00 in 05 380 18 02
Elektronski naslov: du.tolmin@zd-tolmin.si


MEDICINSKA SESTRA
:
Špela Božič, s.m.s., nadomešča Nina Rejc, s.m.s.

ORDINACIJSKI ČAS:

ponedeljek torek sreda četrtek petek
/ 7.00 – 13.00  7.00 – 13.00 / 7.00 – 13.00