Tomaž Kovač, dr.med., spec. ortoped

Prešernova 6/a, 5220 Tolmin
Telefon: 05 388 11 20, 05 620 32 92
Elektronski naslov: ortoped.tolmin@zd-tolmin.si

MEDICINSKA SESTRA:
Barbara Jelinčič, z.t.
Helena Prezelj, z.t.

ORDINACIJSKI ČAS:

ponedeljek torek sreda četrtek petek
 / / 16.00 – 20.00 / /

NAROČANJE: 

  • Osebno
  • Telefonsko na številko 05 388 11 20 od ponedeljka do četrtka 8.00 – 19.00 in petek 8.00 – 13.00
  • Prek e-pošte narocanje@zd-tolmin.si
  • Prek pošte

ČAKALNA DOBA:
Trenutna čakalna doba za ” ZELO HITRO” je 14 dni, “HITRO” je 3 mesece, za “REDNO” je 3 mesece.
Čakalna doba po Pravilniku o najdaljših dopustnih čakalnih dobah je za “ZELO HITRO” je 14 dni, “HITRO” do 3 mesece, za “REDNO” do 6 mesecev. 
Odgovorni osebi za čakalni seznam je Janja Medic, sms.

Čakalne dobe