Tomaž Kovač, dr.med., spec. ortoped

Prešernova 6/a, 5220 Tolmin
Telefon: 05 388 11 20, 05 620 32 92
Elektronski naslov: ortoped.tolmin@zd-tolmin.si

MEDICINSKA SESTRA:
Barbara Jelinčič, zt
Helena Prezelj, zt

ORDINACIJSKI ČAS:

ponedeljek torek sreda četrtek petek
 / / 16.00 – 20.00 / /

NAROČANJE: 

ČAKALNA DOBA:
Trenutna čakalna doba za ” ZELO HITRO” je 14 dni, “HITRO” je 3 mesece, za “REDNO” je 3 mesece.
Čakalna doba po Pravilniku o najdaljših dopustnih čakalnih dobah je za “ZELO HITRO” je 14 dni, “HITRO” do 3 mesece, za “REDNO” do 6 mesecev. 
Odgovorna oseba za čakalni seznam je Barbara Jelinčič, zt.

Čakalne dobe