IME ZAVODA: ZDRAVSTVENI DOM TOLMIN
SEDEŽ ZAVODA: Prešernova 6/a, 5220 Tolmin; p.p. 66
USTANOVITELJI:  Občina Bovec, Občina Kobarid in Občina Tolmin
DIREKTOR v.d.: Gaudencio Lucas Triep, dr. med., spec. pnevmolog


Telefon: 
05 388 11 20
Fax: 05 381 02 66
E-naslov:  zd.uprava@zd-tolmin.si

IDENT. ŠTEVILKA: SI51727781
PODRAČUN PRI UJP: 01328-6030924673
MATIČNA ŠTEVILKA: 5107156
ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.210

Od leta 2008 je ZD Tolmin učni zavod.

 

Več informacij: