IME ZAVODA: ZDRAVSTVENI DOM TOLMIN
SEDEŽ ZAVODA: Prešernova 6/a, 5220 Tolmin; p.p. 66
USTANOVITELJI:  Občina Bovec, Občina Kobarid in Občina Tolmin
DIREKTOR: Primož Uršič, univ. dipl. prav.


Telefon: 
05 388 11 20
Fax: 05 381 02 66
E-naslov:  zd.uprava@zd-tolmin.si

IDENT. ŠTEVILKA: SI51727781
PODRAČUN PRI UJP: 01328-6030924673
MATIČNA ŠTEVILKA: 5107156
ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.210

Od leta 2008 je ZD Tolmin učni zavod.

 

Vodstvo zavoda:

DIREKTOR:
Primož Uršič, univ. dipl. prav.

VODJA OSNOVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE:
Jasna Savić, dr.med., spec. pediater

STROKOVNI VODJA:
Polona Gerčar Vičič, dr.med., ginekologije in porodništva

VODJA NUJNE MEDICINSKE POMOČI:
Mojca Ivančič, dr. med., spec. družinske medicine in urgentne medicine

VODJA ZOBOZDRAVSTVA:
Ines Štokelj Rejc, dr. dent. med.

VODJA FINANČNO RAČUNOVODSKEGA SEKTORJA:
Milan Klanjšček, dipl. ekon.

POMOČNIK DIREKTORJA ZA ZDRAVSTVENO NEGO:
Melita Podgornik Kanalec, dipl. m. s.

VODJA PATRONAŽNE SLUŽBE:
Kristina Kucalović, dipl. m. s.

VODJA REŠEVALNE SLUŽBE:
Uroš Velikonja, dipl. zn.

VODJA LABORATORIJSKE DIAGNOSTIKE:
Mag. Klementina Berce, spec. med. biokemije, EurClinChem

VODJA FIZIOTERAPIJE:
Lara Bratuž, dipl. fiziot.