IME ZAVODA: ZDRAVSTVENI DOM TOLMIN
SEDEŽ ZAVODA: Prešernova 6/a, 5220 Tolmin; p.p. 66
USTANOVITELJI:  Občina Bovec, Občina Kobarid in Občina Tolmin
DIREKTOR : Gaudencio Lucas Triep, dr. med., spec. pnevmolog


Telefon: 
05 388 11 20
Fax: 05 381 02 66
E-naslov:  zd.uprava@zd-tolmin.si

IDENT. ŠTEVILKA: SI51727781
PODRAČUN PRI UJP: 01328-6030924673
MATIČNA ŠTEVILKA: 5107156
ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.210

Od leta 2008 je ZD Tolmin učni zavod.

 

Vodstvo zavoda:

DIREKTOR IN STROKOVNI DIREKTOR:
Gaudencio Lucas Triep, dr. med., spec. pnevmolog

VODJA OSNOVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE:
Marko Simnjanovski, dr.med., spec. družinske medicine

VODJA NUJNE MEDICINSKE POMOČI:
Tinka Kuščar, dr. med., spec. družinske medicine

VODJA ZOBOZDRAVSTVA:
Ines Štokelj Rejc, dr. dent. med.

VODJA FINANČNO RAČUNOVODSKEGA SEKTORJA:
Milan Klanjšček, dipl. ekon.

POMOČNIK DIREKTORJA ZA ZDRAVSTVENO NEGO:
Jernej Fon, dipl. zn.

VODJA PATRONAŽNE SLUŽBE:
Kristina Kucalović, dipl. m. s.

VODJA REŠEVALNE SLUŽBE:
Uroš Velikonja, dipl. zn.

VODJA LABORATORIJSKE DIAGNOSTIKE:
Mag. Klementina Berce, spec. med. biokemije, EurClinChem

VODJA FIZIOTERAPIJE:
Lara Bratuž, dipl. fiziot.