NAŠE ČAKALNE DOBE IN NAROČANJE PACIENTOV NA ZDRAVSTVENE STORITVE

Dne 21.1.2018 je stopil v veljavo Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pacientovih pravicah ter Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah.

Koordinator za poročanje, posredovanje in objavo podatkov je Jernej Fon, dipl. zn..

Na novo je uveden pojem napotna listina, ki zajema tako napotnice kot delovne naloge ter uvaja novosti glede napotovanja pacientov:

 1. Določene so najdaljše dopustne čakalne dobe za posamezno vrsto zdravstvene storitve glede na stopnjo nujnosti:
 • NUJNO – nujna medicinska pomoč, nujno zdravljenje v 24 urah. Zdravstvena storitev, ki je označena s stopnjo nujnosti »nujno«, se izvede najpozneje v 24 urah in ni predmet čakalne dobe oziroma čakalnega seznama. Če je na vaši napotnici stopnja nujnosti označena z »nujno«, vam svetujemo, da se z napotnico in kartico zdravstvenega zavarovanja osebno zglasitev naši specialistični ambulanti.
 • ZELO HITRO – storitev mora biti opravljena v roku 14 dni,
 • HITRO – storitev mora biti opravljena v roku 3 mesecev
 • REDNO – storitev mora biti opravljena v roku 6 mesecev.

Najdaljše dopustne čakalne dobe ne veljajo za kontrolne preglede.

 1. 2. Določeni so roki za predložitev napotne listine izvajalcu, pacient  mora izvajalcu predložiti napotno listino:
 • s stopnjo nujnosti nujno: najpozneje naslednji dan (v 24 urah)
 • s stopnjo nujnosti ZELO HITRO: v 7 dneh
 • s stopnjo nujnosti HITRO in REDNO: v 21 dneh po njeni izdaji

V kolikor napotna listina ni oddana v tem roku, preneha veljati.
Pacienta z napotno listino,  predloženo po izteku rokov 7/21 dni od izdaje, se ne uvrsti na čakalni seznam oziroma se mu ne opravi zdravstvena storitev.

Ti roki ne veljajo za napotne listine za KONTROLNI pregled (ali je napotnica izdana za kontrolni pregled ali ne, je razvidno iz šifre zdravstvene storitve K – kontrolni pregled).

Pacient lahko termin odpove le enkrat, a mora to narediti najpozneje 10 dni pred terminom.

Več na spletni strani: https://zavarovanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azos/pravice_zdravstvenih_storitev/cakalne_dobe

Način naročanja:

 • osebno med ordinacijskim časom
 • telefonsko, v okviru ordinacijskega časa
 • elektronsko prek sistema e – naročanje na prvi pregled preko eZdravja, ko imate izdano eNapotnico https://narocanje.ezdrav.si/
 • prek elektronske pošte
 • prek pošte
 • Naročanje za zdravstvene storitve specialističnih ambulant (ortopedska amb., okulistična amb., nevrofiziološka amb., amb. za klinično psihologijo) pri informacijskem pultu ali v ordinacijskem času specialistične ambulante.
 • Naročanje za radiološke storitve (rentgen) pri informacijskem pultu.
 • Naročanje za zdravstvene storitve (pulmološka amb., diabetološka amb., psihiatrična amb.) v ordinacijskem času specialistične ambulante. 

SEZNAM SPECIALISTIČNIH  AMBULANT:

 • Pulmološka ambulanta
 • Diabetološka ambulanta
 • Ortopedska ambulanta
 • Nevrofiziološka ambulanta (EMG)
 • Okulistična ambulanta
 • Psihiatrična ambulanta
 • Klinična psihologija

Naše čakalne dobe na portalu čakalnih dob

Zelo hitro
Hitro
Redno