NAŠE ČAKALNE DOBE IN NAROČANJE PACIENTOV NA ZDRAVSTVENE STORITVE

Dne 21.1.2018 je stopil v veljavo Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pacientovih pravicah ter Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah.

Koordinator za poročanje, posredovanje in objavo podatkov je Melita Podgornik Kanalec, dipl. m. s.

Na novo je uveden pojem napotna listina, ki zajema tako napotnice kot delovne naloge ter uvaja novosti glede napotovanja pacientov:

 1. Določene so najdaljše dopustne čakalne dobe za posamezno vrsto zdravstvene storitve glede na stopnjo nujnosti:
 • NUJNO – nujna medicinska pomoč, nujno zdravljenje v 24 urah. Zdravstvena storitev, ki je označena s stopnjo nujnosti »nujno«, se izvede najpozneje v 24 urah in ni predmet čakalne dobe oziroma čakalnega seznama. Če je na vaši napotnici stopnja nujnosti označena z »nujno«, vam svetujemo, da se z napotnico in kartico zdravstvenega zavarovanja osebno zglasitev naši specialistični ambulanti.
 • ZELO HITRO – storitev mora biti opravljena v roku 14 dni,
 • HITRO – storitev mora biti opravljena v roku 3 mesecev
 • REDNO – storitev mora biti opravljena v roku 6 mesecev.

Najdaljše dopustne čakalne dobe ne veljajo za kontrolne preglede.

 1. 2. Določeni so roki za predložitev napotne listine izvajalcu, pacient  mora izvajalcu predložiti napotno listino:
 • s stopnjo nujnosti nujno: najpozneje naslednji dan (v 24 urah)
 • s stopnjo nujnosti ZELO HITRO: v 5 dneh
 • s stopnjo nujnosti HITRO in REDNO: v 14 dneh po njeni izdaji

V kolikor napotna listina ni oddana v tem roku, preneha veljati.
Pacienta z napotno listino,  predloženo po izteku rokov 5/14 dni od izdaje, se ne uvrsti na čakalni seznam oziroma se mu ne opravi zdravstvena storitev.

Ti roki ne veljajo za napotne listine za KONTROLNI pregled (ali je napotnica izdana za kontrolni pregled ali ne, je razvidno iz šifre zdravstvene storitve K – kontrolni pregled).

Pacient lahko termin odpove le enkrat, a mora to narediti najpozneje 10 dni pred terminom.

Več na spletni strani: https://zavarovanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azos/pravice_zdravstvenih_storitev/cakalne_dobe

Način naročanja:

 • osebno med ordinacijskim časom
 • telefonsko, v okviru ordinacijskega časa
 • elektronsko prek sistema e – naročanje na prvi pregled preko eZdravja, ko imate izdano eNapotnico https://narocanje.ezdrav.si/
 • prek elektronske pošte
 • prek pošte
 • Naročanje za zdravstvene storitve specialističnih ambulant (ortopedska amb., okulistična amb., nevrofiziološka amb., amb. za klinično psihologijo) pri informacijskem pultu ali v ordinacijskem času specialistične ambulante.
 • Naročanje za radiološke storitve (rentgen) pri informacijskem pultu.
 • Naročanje za zdravstvene storitve (pulmološka amb., diabetološka amb., psihiatrična amb.) v ordinacijskem času specialistične ambulante. 

SEZNAM SPECIALISTIČNIH  AMBULANT:

 • Pulmološka ambulanta
 • Diabetološka ambulanta
 • Ortopedska ambulanta
 • Nevrofiziološka ambulanta (EMG)
 • Okulistična ambulanta
 • Psihiatrična ambulanta
 • Klinična psihologija

Čakalne dobe na dan 1.6.2019:

AMBULANTA ODGOVORNA OSEBA  ZELO HITRO  ČAKAJOČI HITRO  ČAKAJOČI REDNO  ČAKAJOČI
PULMOLOŠKA AMBULANTA Suzana Jug, sms 8 dni 3 16 dni 15 58 dni 17
DIABETOLOŠKA AMBULANTA Suzana Jug, sms  0 dni 0 dni 0 50 dni 1
ORTOPEDSKA AMBULANTA Barbara Jelinčič, zt 31 dni 3  68 dni 35 79 dni 28
NEVROFIZIOLOŠKA  AMBULANTA (EMG) Martina Klobučar, sms 12 dni 2 56 dni 43   72 dni 29 
OKULISTIČNA AMBULANTA Melita Podgornik Kanalec, dipl.m.s. 21 dni 96 dni 20 153 dni 40
PSIHIATRIČNA AMBULANTA BOVEC Bibijana Flajs, sms 0 dni 0 0 dni 0   180 dni 3
PSIHIATRIČNA AMBULANTA KOBARID Bibijana Flajs, sms   0 dni 0 dni 0 26 dni 2
PSIHIATRIČNA AMBULANTA TOLMIN Bibijana Flajs, sms 0 dni 0  90 dni 3 128 dni 4
KLINIČNI PSIHOLOG
Branka Režun
Danila Rot, dipl. m. s. 22 dni 2 96 dni 11 68 dni 47
FTH TOLMIN Lara Bratuž, dipl. fiziot. 20 dni 2 107 dni 40 126 dni 21 
FTH BOVEC Lojze Beguš, viš.fiziot.   14 dni 0 20 dni 11   40 dni 5
RTG SKELETA Martina Klobučar, sms  0 dni 1 30 dni 3 36 dni 3

Vse ostale službe, ki paciente naročajo in nimajo čakalne dobe, niso posebej navedene v razpredelnici.
Vsi pregledi so v teh ambulantah izvedeni v sedmih dneh po predhodnem naročilu.