NAŠE ČAKALNE DOBE IN NAROČANJE PACIENTOV NA ZDRAVSTVENE STORITVE

Dne 21.1.2018 je stopil v veljavo Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pacientovih pravicah ter Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah.

Koordinator za poročanje, posredovanje in objavo podatkov je Melita Podgornik Kanalec, dipl. m. s.

Na novo je uveden pojem napotna listina, ki zajema tako napotnice kot delovne naloge ter uvaja novosti glede napotovanja pacientov:

 1. Določene so najdaljše dopustne čakalne dobe za posamezno vrsto zdravstvene storitve glede na stopnjo nujnosti:
 • NUJNO – nujna medicinska pomoč, nujno zdravljenje v 24 urah. Zdravstvena storitev, ki je označena s stopnjo nujnosti »nujno«, se izvede najpozneje v 24 urah in ni predmet čakalne dobe oziroma čakalnega seznama. Če je na vaši napotnici stopnja nujnosti označena z »nujno«, vam svetujemo, da se z napotnico in kartico zdravstvenega zavarovanja osebno zglasitev naši specialistični ambulanti.
 • ZELO HITRO – storitev mora biti opravljena v roku 14 dni,
 • HITRO – storitev mora biti opravljena v roku 3 mesecev
 • REDNO – storitev mora biti opravljena v roku 6 mesecev.

Najdaljše dopustne čakalne dobe ne veljajo za kontrolne preglede.

 1. 2. Določeni so roki za predložitev napotne listine izvajalcu, pacient  mora izvajalcu predložiti napotno listino:
 • s stopnjo nujnosti nujno: najpozneje naslednji dan (v 24 urah)
 • s stopnjo nujnosti ZELO HITRO: v 5 dneh
 • s stopnjo nujnosti HITRO in REDNO: v 14 dneh po njeni izdaji

V kolikor napotna listina ni oddana v tem roku, preneha veljati.
Pacienta z napotno listino,  predloženo po izteku rokov 5/14 dni od izdaje, se ne uvrsti na čakalni seznam oziroma se mu ne opravi zdravstvena storitev.

Ti roki ne veljajo za napotne listine za KONTROLNI pregled (ali je napotnica izdana za kontrolni pregled ali ne, je razvidno iz šifre zdravstvene storitve K – kontrolni pregled).

Pacient lahko termin odpove le enkrat, a mora to narediti najpozneje 10 dni pred terminom.

Več na spletni strani: https://zavarovanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azos/pravice_zdravstvenih_storitev/cakalne_dobe

Način naročanja:

 • osebno med ordinacijskim časom
 • telefonsko, v okviru ordinacijskega časa
 • elektronsko prek sistema e – naročanje na prvi pregled preko eZdravja, ko imate izdano eNapotnico https://narocanje.ezdrav.si/
 • prek elektronske pošte
 • prek pošte
 • Naročanje za zdravstvene storitve specialističnih ambulant (ortopedska amb., okulistična amb., nevrofiziološka amb., amb. za klinično psihologijo) pri informacijskem pultu ali v ordinacijskem času specialistične ambulante.
 • Naročanje za radiološke storitve (rentgen) pri informacijskem pultu.
 • Naročanje za zdravstvene storitve (pulmološka amb., diabetološka amb., psihiatrična amb.) v ordinacijskem času specialistične ambulante. 

SEZNAM SPECIALISTIČNIH  AMBULANT:

 • Pulmološka ambulanta
 • Diabetološka ambulanta
 • Ortopedska ambulanta
 • Nevrofiziološka ambulanta (EMG)
 • Okulistična ambulanta
 • Psihiatrična ambulanta
 • Klinična psihologija

Čakalne dobe na dan 1.10.2019:

AMBULANTA ODGOVORNA OSEBA  ZELO HITRO  ČAKAJOČI HITRO  ČAKAJOČI REDNO  ČAKAJOČI
PULMOLOŠKA AMBULANTA Suzana Jug, sms 0 dni 4 13 dni 23 64 dni 23
DIABETOLOŠKA AMBULANTA Suzana Jug, sms 6 dni 2 12 dni 4 38 dni 4
ORTOPEDSKA AMBULANTA Barbara Jelinčič, zt 7 dni 1 75 dni 49 76 dni 31
NEVROFIZIOLOŠKA  AMBULANTA (EMG) Martina Klobučar, sms 0 dni 0 96 dni 46 155 dni 18
OKULISTIČNA AMBULANTA Melita Podgornik Kanalec, dipl.m.s. 12 dni 78 dni 34 151 dni 38
PSIHIATRIČNA AMBULANTA BOVEC Bibijana Flajs, sms 0 dni 0 0 dni 0   0 dni 2
PSIHIATRIČNA AMBULANTA KOBARID Bibijana Flajs, sms   0 dni 62 dni 2 0 dni 0
PSIHIATRIČNA AMBULANTA TOLMIN Bibijana Flajs, sms 18 dni 2  0 dni 0 180 dni 1
KLINIČNI PSIHOLOG
Branka Režun
Danila Rot, dipl. m. s. 20 dni 1 104 dni 12 113 dni 14
FTH TOLMIN Lara Bratuž, dipl. fiziot. 16 dni 1 41 dni 22 136 dni 22
FTH BOVEC Lojze Beguš, viš.fiziot.  14 dni 3 30 dni 10  40 dni 3
RTG SKELETA Martina Klobučar, sms  7 dni 2 21 dni 15 23 dni 13

Vse ostale službe, ki paciente naročajo in nimajo čakalne dobe, niso posebej navedene v razpredelnici.
Vsi pregledi so v teh ambulantah izvedeni v sedmih dneh po predhodnem naročilu.