Dragica Rejec Taljat, dr. med., spec. gin. in por.

Kot 85, 5230 Bovec
Telefon: 05 620 33 26

MEDICINSKA SESTRA:
Ksenija Kragelj, dipl.m.s., babica
Barbara Rejc, sms

ORDINACIJSKI ČAS:

ponedeljek

torek

sreda

četrtek

petek

 /

7.00 – 13.30

 /  /  /

Urnik Zdravstvenega varstva žensk Bovec je objavljen sproti.

NAROČANJE: osebno, po telefonu ves ordinacijski čas, prek portala “Pri zdravniku”
Za čakalno knjigo je zadolžena Ksenija Kragelj, dipl.m.s., babica, ki je dosegljiva na telefon 05 620 32 62 v času ordinacije Zdravstvenega varstva žensk Tolmin.


ČAKALNA DOBA:
 Je ni.
Odgovorni osebi za čakalni seznam sta Ksenija Kragelj, dipl.m.s., babica in Barbara Rejc, sms.

Število opredeljenih pacientov
Čakalne dobe