Z veseljem vam sporočamo, da so bili taborniki roda Puntarjev Tolmin tudi letos izbrani na javnem razpisu ZZZS za zdravstveno letovanje otrok in šolarjev.

KDO SE LAHKO UDELEŽI ZDRAVSTVENEGA LETOVANJA?

“Zdravstvenega letovanja se lahko udeležijo tisti otroci in šolarji, ki imajo v medicinski dokumentaciji zapise o večkratni hospitalizaciji (dva in več zapisov  v času od preteklega razpisa – od 17. 2. 2018 do 28. 2. 2019) ali so bili pogosteje bolni (dva in več zapisov v medicinski dokumentaciji v času od preteklega razpisa – od 17.2.2018 do 28. 2. 2019).

Zdravstvenega letovanja se lahko udeležijo otroci in šolarji od dopolnjenega 5 leta do dopolnjenega 19 leta.”

Taborjenja se lahko udeležijo tudi otroci, ki prihajajo iz drugih občin (npr. Kobarid, Bovec, Kanal ob Soči,…).

 

TERMIN TABORJENJA:

Taborjenje bo potekalo od srede, 10.7. 2019, do sobote, 20.7. 2019 (10 dni).

PRIJAVE:

Pri otrokovem osebnem zdravniku do 20.6.2019