V mesecu septembru pričenjamo z novim sklopom delavnic, ki potekajo v okviru programa Cindi.

Pomoč pri spreminjanju nezdravega življenjskega sloga posameznik dobi v programih svetovanja za zdravje, ki se brezplačno izvajajo v zdravstveno vzgojnem centru v Tolminu. V mesecu avgustu že potekajo prijave v  delavnice, ki so navedena spodaj. S septembrom pričenjamo še z novimi delavnicami – to pa so: Podpora pri spoprijemanju s tesnobo, Podpora pri spoprijemanje s stresom in Tehnike sproščanja.
• Življenjski slog: predstavitev problema srčno-žilnih bolezni in osnovne informacije o zdravem življenjskem slogu (4 ure)
• Preizkus hoje: ugotovitev stopnje telesne sposobnosti udeleženca preizkusa, in sicer s preizkusom hoje na 2 km (20 minut za 1 udeleženca)
• Dejavniki tveganja: predstavitev fizioloških dejavnikov tveganja, načina zdravljenja in posebnosti pri zdravljenju (3 ure)
• Zdrava prehrana/ Zdravo jem :ocena načina prehranjevanja udeleženca delavnice in uvajanje ene do dveh sprememb v lastno prehranjevanje (8 ur +3ure)
• Telesna dejavnost – gibanje: ugotovitev stopnje telesne sposobnosti udeleženca delavnice in usvojitev znanja ter veščin za ustrezno izvajanje telesne dejavnosti za zdravje (18 ur)
• Zdravo hujšanje: ocena življenjskega sloga udeleženca delavnice in sprememba le-tega s 5 – 10-odstotno izgubo telesne mase (daljša delavnica s 16 srečanji, namenjenimi spreminjanju
prehranskih navad, lastne samopodobe in telesne dejavnosti, z aktivnimi urami telesne vadbe ter 2 preizkusoma hoje na 2 km)
• Da, opuščam kajenje: strokovno vodeno opuščanje kajenja (12 ur v skupini ali individualno svetovanje 5-krat po 15 minut)
          NOVE DELAVNICE V ZVC – ju;
  • Podpora pri spoprijemanju z depresijo: pomoč osebam pri prepoznavanju vzrokov in sam potek bolezni – 4 srečanja.
  • Podpora pri spoprijemanju s tesnobo: namenjena širjenju znanja o anksioznih motnjah, je podpora pri zdravljenju z zdravili, psihoterapiji in pri spremembah življenjskega sloga -4 srečanja.
  • Podpora pri spoprijemanje s stresom: delavnica pomaga prepoznati stres in kako se z njim soočamo- 4 srečanja.
  • Tehnike sproščanja: osvojiti tri različne tehnike sproščanja; dihalne vaje, mišična relaksacija in vizualizacija – 1×srečanje.

Za vse informacije in vpis lahko pokličete na tel: 031 612 069 ali na e-naslov: zvc@zd-tolmin.si (Iris Bratina, dipl. m. s.)