Zdravstveno vzgojni center Tolmin v februarju pričenja z delavnicami;

SPOPRIJEMANJE S TESNOBO12.02.2018 ob 18.00h, delavnica poteka 1× tedensko, 4 srečanja. Program Podpora pri spoprijemanju s tesnobo je namenjeno širjenju znanja o anksioznih motnjah, vrstah in načinih pomoči, manjšanju stigme ter spodbujanju zdravega življenjskega sloga.  Na delavnico lahko napoti; osebni zdravnik, psihiater (DELOVNI NALOG) in diplomirana medicinska sestra v referenčni ambulanti.

DELAVNICA ZDRAVA PREHRANA- ZDRAVO JEM14.02. 2018 ob 10.00h, delavnica poteka 1× tedensko, 6 tednov. Delavnica je namenjena osebam, ki so bile predhodno preventivno pregledane pri izbranem zdravniku ali referenčni sestri. Do delavnice so upravičene osebe z 10 letnim srčno žilnim tveganjem več kot 20 % in hkrati prisotnim dejavnikom tveganja nezdravega prehranjevanja in /ali telesne nedejavnosti. Na delavnico lahko napoti; osebni zdravnik (DELOVNI NALOG) in diplomirana medicinska sestra v referenčni ambulanti.

POMOČ PRI SPOPRIJEMANU Z DEPRESIJO22.02. 2018 ob 10.00h, delavnica poteka 1× tedensko, 4 tedne. Delavnica je namenjena vsem, ki se soočajo z boleznijo depresijo in njihovim svojcem. Na delavnico lahko napoti; osebni zdravnik, psihiater (DELOVNI NALOG) in diplomirana medicinska sestra v referenčni ambulanti.

STRES IN TEHNIKE SPROŠČANJA – predviden pričetek v mesecu marcu.

 

 Za vse dodatne informacije in vpis  v program pokličite na: telefon; Iris Bratina, dipl.m.s.  031 612 069, 05 620 32 88, oz. na e-naslov: zvc@zd-tolmin.si