Od 1. do 7. oktobra 2016 bomo v Sloveniji ponovno obeležili mednarodni TEDEN DOJENJA. Svetovna zveza za dojenje vsako leto določi moto tedna dojenja. Letos je poudarek na vidiku dojenja v smislu trajnostnega razvoja. In na osnovi tega je oblikovana tudi letošnja vodilna misel Svetovnega dneva dojenja, ki je hkrati tudi moto Svetovnega tedna dojena.  Letošnji moto se glasi: »DOJENJE: KLJUČ DO TRAJNOSTNEGA RAZVOJA«.

Znano je, da dojenje odločilno prispeva k preživetju in kakovostnemu razvoju novorojenčkov. Materino mleko vsebuje nujno potrebna hranila za rast in razvoj otroka ter zagotavlja zaščito pred okužbami. Dojenje krepi povezanost matere in otroka, njegove prednosti pa trajajo vse življenje.

Cilji letošnjih prizadevanj, ki so hkrati tudi povezava med dojenjem in trajnostnim razvojem, so:

– izboljšati zdravje mater in otrok,

– zagotoviti zdrav in enak začetek življenja vsem otrokom,

– vplivati na zavest človeštva, da je kljub tehnološkemu napredku pri predelavi in

pridelavi hrane, materino mleko še vedno najbolj priporočljiva hrana v prvih 6.

mesecih otrokovega življenja,

– opozarjati tudi na vse večji vpliv korporacij, ki želijo čim večji vpliv na življenje

posameznika že takoj po rojstvu,

– poudarjati pomen finančne in ekološke prednosti dojenja, poudariti, da dojenje pomeni tudi zaščito okolja, predvsem vodnih virov,

– zagotavljati okoljsko trajnost.

Ena izmed naših skupnih nalog je tudi promocija in spodbujanje dojenja. Na NIJZ so za namen krepitve zdravja prebivalcev in prebivalk Slovenije pripravili nekaj gradiva, namenjena staršem novorojenčkov in dojenčkov, še posebej pa doječim materam.

Več na njihovi spletni strani www.nijz.si.

Vir: NIJZ IN UKC LJUBLJANA