Skladno z Odlokom o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije Covid-19 in ponovno uvedbo izvajanja vseh zdravstvenih in zobozdravstvenih storitev se v naslednjem tednu tudi v zdravstveno vzgojnem centru Tolmin (ZVC) ponovno pričenjajo izvajati aktivnosti krepitve zdravja ter primarne, sekundarne in terciarne preventive. Storitve so bodo izvajale postopoma in  prilagojeno glede na veljavne ukrepe za zajezitev in obvladovanje epidemije Covid-19.

Vse delavnice, ki jih izvajamo v ZVC-ju bodo potekale prilagojeno in sicer individualno po predhodni najavi na telefon; 031 612 069 ali elektronski pošti; zvc@zd-tolmin.si

Za vse dodatne informacije lahko pokličete vsak delovnik od 8 -14 ure. Iris Bratina, dipl.m.s