Občini Tolmin Zlati kamen, ker dobro skrbi za zdravje v najširšem pomenu besede

Izstopajo z aktivnostmi

Kot ocenjuje župan, zavest o zdravem načinu življenja prodira v vse pore življenja. Na področju primarne zdravstvene dejavnosti uspešno deluje Zdravstveni dom Tolmin. Ob tem pa direktor doma Gaudencio Lucas Triep opozarja: “Na našem obsežnem terenu, ki je poleti obremenjen še s turisti, je največji problem dvojna obremenitev zdravnikov; z ambulantnim delom in urgentnimi akcijami. Zato nujno potrebujemo satelitsko urgenco z dvema zdravstvenima ekipama, ki bi priskočili na pomoč družinskim zdravnikom.”

Uroš Brežan, župan Tolmina“Veseli me, da so na državnem nivoju opazili delo in povezovanje nevladnih organizacij, prostovoljcev ter občinskih in državnih inštitucij na področju zdravja občanov. To je priznanje za vse, ki se v naši občini trudijo in žrtvujejo, in je tudi spodbuda za delo in številne izzive, ki so pred nami.”

Izjemno pomembno je delo številnih nevladnih organizacij, ki pripomorejo k večji preventivi, ki pomagajo obolelim, skrbijo za širjenje informacij o različnih boleznih. “Zato jim iz proračuna vsako leto namenjamo denar. Podpiramo tudi vseslovenski projekt Starejši za starejše, ki ga izvaja Društvo upokojencev Tolmin. Denar namenjamo humanitarni dejavnosti, ki za uspešno kandidaturo na javnih razpisih za evropski in nacionalni denar potrebujejo tudi finančno podporo lokalne skupnosti,” pojasnjuje Brežan.

Festival zdravja bodo razširili na vse Posočje

Da skrbijo za preventivo in zdravje, razkrivajo številne konkretne akcije in dogodki, ki povezujejo množico ljudi. Med odmevnejšimi je bil lanski prvi Festival zdravja, ki so ga organizirali ZD Tolmin, novogoriška območna enota NIJZ in Občina Tolmin. Postal bo tradicionalen, razširili ga bodo na Kobariško in Bovško. Od leta 2014 v tolminski knjižnici poteka ciklus predavanj o zdravem načinu življenja Poskrbite za svoje zdravje. Društvo za zdrave dojke Posočja od leta 2015 organizira prireditev MIDO – Miganje za zdrave dojke. Aktivno vadi okoli 300 udeleženk iz Posočja. Organizirajo bogat spremljevalni program s promocijo presejalnega programa DORA. Društvo si skupaj s tremi posoškimi občinami prizadeva za občasne obiske potujočega mamografa, vendar doslej niso bili uslišani. Zato so se znašli sami. Zbirajo dobrodelni denar za nakup avtomobila za prevoz žensk na slikanje.

Rdeči križ ima tudi avtomobil, s katerim prostovoljci vozijo starejše ljudi na preglede in po drugih opravkih. Številni se vključujejo v vsakodnevno vadbo Šola zdravja. Ob dnevu Alzheimerjeve bolezni v mesecu septembru od leta 2017 potekajo sprehodi za spomin, ki jih organizira društvo Spominčica zgornjega Posočja. Veliko je programov za ozaveščanje o zdravem načinu življenja z udejstvovanjem v športu. Občina Tolmin je tudi delno že obnovila športni park Brajda, načrtov je še veliko.

Izpostavljajo zglede

Izbor za nagrado Zlati kamen – Občina zdravja, ki je blagovna znamka podjetja Planet GV, poteka po vnaprej določenih kriterijih. Med njimi je poleg zdravstvenih kazalnikov ključna zainteresiranost in aktivnost občine za izboljšanje zdravja svojih prebivalcev. Pri tem so med drugim upoštevali občinsko strategijo in akcijski načrt za zdravje, delovanje lokalne skupine za zdravje, vključenost v projekte in druge aktivnosti, povezane z zdravjem, ter podatke o deležu občinskega proračuna, namenjenega področju zdravja v najširšem pomenu besede.

Vsaka izmed devetih območnih enot NIJZ je izmed občin v svoji zdravstveni regiji izbrala po eno regijsko finalistko, strokovna komisija, ki so jo sestavljali predstavniki NIJZ, ministrstva za zdravje, onkološkega inštituta, urada za makroekonomske analize in razvoj ter Zlatega kamna, pa je nato izbrala zmagovalno Občino Tolmin.

VIR:

https://www.primorske.si/primorska/goriska/obcini-tolmin-zlati-kamen-ker-dobro-skrbi-za-zdrav

Kot smo obljubili bo letošnji Festival zdravja potekal v Občini Kobarid, 12.6.2020.