31. januarja vsako leto obeležujemo Dan brez cigarete. Ob tem na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) spodbujamo vse kadilce, da preživijo dan brez cigaret in naj opustijo kajenje.

Bolezni in smrti, povzročene s kajenjem, so nepotrebne in se jih da preprečiti. Kajenje tobaka povzroča veliko breme bolezni in prezgodnjih smrti ter s tem velike stroške za posameznika, zdravstveni sektor in družbo. Pri nas vsak dan zaradi bolezni, ki jih povzroča kajenje tobaka, umre 10 oseb, to je 3.600 letno, kar je več kot letno beležimo smrti zaradi vseh nezgod (vključno s prometnimi), zaradi samomorov, alkohola, prepovedanih drog in AIDS-a skupaj. Tobak še vedno kadi vsak četrti odrasli prebivalec Slovenije in delež kadilcev se ne zmanjšuje,. Raziskave kažejo, da veliko kadilcev poskuša opustiti kajenje dvakrat, trikrat, tudi sedemkrat ali osemkrat, preden jim to uspe. Običajno je potrebno veliko odločenosti in napora, vendar ni nemogoče. Ena od vrst brezplačnih pomoči kadilcem, ki želijo opustiti kajenje ali potrebujejo pomoč pri vzdrževanju abstinence, je svetovalni telefon na številki 080 27 77, ki je objavljena tudi na embalaži tobačnih izdelkov. Na tem telefonu svetovanje izvajajo usposobljeni svetovalci. Telefonska številka deluje vsak delovnik med 17. in 20. uro.

V Zdravstvenih  domovih po celi Sloveniji  potekajo programi opuščanja kajenja  v zdravstveno-vzgojnih centrih. Kadilci, ki želijo opustiti kajenje, se lahko kadarkoli obrnejo na najbližji zdravstveno-vzgojni center in ne potrebujejo napotitve s strani osebnega zdravnika. Lahko izbirajo med skupinskim in individualnim svetovanjem za opuščanje kajenja.

Vir: NIJZ

V Zdravstveno-vzgojnem centru Tolmin  za pomoč ali informacije lahko pokličete  na tel. 031 612 069 in na E- naslov: zvc@zd-tolmin.si (Iris Bratina, dipl.m.s.)