Na dogodku smo govorili o možnostih zdravih življenjskih izbirah v našem vsakdanu in ponudili oporo pri opuščanju nezdravega življenjskega sloga posameznikom. Na našem dogodku in stojnicah so obiskovalci izvedeli več o tem, kakšna je problematika pitja alkohola v slovenski družbi, na kak način lahko vzpostavimo odgovoren odnos do pitja alkohola in o virih pomoči, na katere se lahko obrnemo.

Predstavili smo aktivnosti in delavnice, ki jih izvajamo v Zdravstvenem domu Tolmin,  v Zdravstveno vzgojnem centru (ZVC) in sicer: brezplačna svetovanja za namen podpore pri opuščanju tveganega in škodljivega pitja alkohola in  delavnice Zdravi odnosi, ki so prav tako brezplačno dostopne v našem centru, vsakemu odraslemu posamezniku, ki bi želel pobližje pogledati in poskrbeti za svoje odnose z drugimi in do sebe.

Na dogodku v Tolminu so sodelovali: OE Nova Gorica NIJZ, ZVC – ZD Tolmin, Center za duševno zdravje odraslih – ZD Tolmin, Center za socialno delo Severna Primorska Enota Tolmin, Policijska postaja Tolmin, Klub zdravljenih alkoholikov Tolmin, Društvo Al-Anon Tolmin, Rdeči križ Slovenije OZ Tolmin, Tolminska območna Karitas, Posoški razvojni center – Enota Ljudska univerza, OŠ Franceta Bevka Tolmin, Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin, Društvo Šola zdravja Tolmin in Društvo za boj proti raku in drugim kroničnim boleznim- ko-RAK.si.

Zahvaljujemo se vsem sodelujočim in vsem obiskovalcem. Dogodek je bil množično obiskan in tudi dobro sprejet med obiskovalci.

Hvala tudi občini Tolmin za pomoč pri organizaciji in seveda tudi NIJZ OE Nova Gorica za aktivno udeležbo in organizacijo dogodka.