Diplomirani fizioterapevti smo zdravstveni delavci, ki smo usposobljeni za delo po opravljenem pripravništvu in strokovnem izpitu. S pomočjo zdravstvenih metod v zdravstvenih domovih, domovih za starejše, bolnišnicah, specializiranih inštitutih, kliničnih centrih, zdraviliščih in v športnih društvih / klubih / reprezentancah vzdržujemo in  izboljšujemo zmogljivost zdravih in bolnih ljudi. Pri svojem delu poleg kinezioterapije (grško: kinesis – gibanje, therapeio – zdravljenje) in manualne terapije uporabljamo tudi različne  fizikalne energije, kot so termoterapija, mehanoterapija, fototerapija, elektroterapija in magnetoterapija.

Fizioterapevti imamo vedno bolj pomembno vlogo tudi na področju promocije zdravja in preprečevanja bolezni in poškodb; zato v okviru preventivne fizioterapevtske dejavnosti delujemo tudi v zdravstveno-vzgojnih centrih oz. centrih za krepitev zdravja.

 

V znak enotnosti in solidarnosti do našega poklica tako 8. septembra po celem svetu obeležujemo svetovni dan fizioterapije. Sporočilo letošnje teme »Rehabilitacija in COVID-19«, je izbrano z namenom informirati svetovno javnost, o pomembnosti fizioterapevtove vloge pri promociji zdravja in telesne dejavnosti ter obravnavi ljudi v fazi okrevanja po COVID-19.

S spremembo oz. izboljšanjem našega življenjskega sloga lahko podpremo tudi našo telesno odpornost. Za optimalno delovanje našega imunskega sistema je pomembno izvajanje redne telesne dejavnosti, izvajanje duševne, socialne in duhovne dejavnosti, upoštevanje higiene spanja ter uravnotežena, pestra mešana prehrana. Fizioterapevti vam tako lahko, v okviru Programa svetovanja za zdravje/Programa za krepitev zdravja, pomagamo zmanjšati količino dnevnega sedenja, spremeniti/izboljšati vaše gibalne navade, spremeniti/ izboljšati vaše spalne navade, oceniti vašo telesno pripravljenost, oceniti vašo zmožnost funkcioniranja, naučiti vas izbranih telesnih vaj, naučiti vas tehnik sproščanja,  svetovati glede preprečevanja in obvladovanja različnih boleznih in bolezenskih stanj ter poškodb in drugo. Fizioterapevtski vadbeni načrt lako pomaga tudi pri okrevanju po COVID-19.

 

Za brezplačno pomoč pri spremembi oz. izboljšanju življenjskega sloga se lahko obrnete na zdravstveno-vzgojni center (ZVC) Zdravstvenega doma Tolmin.

Vstop na individualne pogovorne ure in v temeljne/kratke zdravstveno-vzgojne (ZV) delavnice v ZVC, kot so npr. Ali sem fit, Dejavniki tveganja, Življenski slog/Zdravo živim, Tehnike sproščanja, je možen direktno (brez napotitve izbranega osebnega zdravnika ali medicinske sestre v referenčni ambulanti/ambulanti družinske medicine).

Vstop na individualna svetovanja (npr. za opuščanje kajenja) in v poglobljene/dolge ZV delavnice, kot so npr. Gibam se, Zdravo jem, Zdravo hujšanje, Spoprijemanje s stresom, Podpora pri spoprijemanju z depresijo/s tesnobo, pa je možen s predhodno opravljenim preventivnim pregledom pri izbranem osebnem zdravniku ali medicinski sestri v refernečni ambulanti/ambulanti družinskega zdravnika in posledično z napotitvijo v ZVC.

Delavnica »Ali sem fit?« obsega eno srečanje, kjer pod strokovnim vodstvom opravite enega izmed treh preizkusov za ugotavljanje telesne zmogljivosti; poglobljeno oceno svoje telesne pripravljenosti ter znanje in veščine za varno in ustrezno izvajanje različnih oblik telesne dejavnosti in vrst telesne vadbe pa lahko pridobite v poglobljeni delavnici »Gibam se«.

Z aktivnim in zdravim življenjskim slogom ter dobro telesno pripravljenostjo poskrbimo, da ostanemo zdravi. Vsak trenutek v življenju je dragocen, zato ga izkoristimo v sožitju z gibanjem.

 

 

Špela Koren, dipl. fiziot.