Naročnik ZDRAVSTVENI DOM TOLMIN je na Portalu javnih naročil dne  7.1.2013 pod številko objave JN137/2013, objavil obvestilo o naročilu (v nadaljevanju javni razpis) po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi v skladu s 30. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008, 19/2010, 18/2011 in 90/2012; v nadaljevanju ZJN-2)

 »Zavarovanje premoženja in odgovornosti«.

Vabimo vas, da predložite vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z navodili.
Opis predmetov naročila je podan v prilogi.
Ponudbe je potrebno oddati najkasneje do 18.2.2013 do 10. ure.
Javno odpiranje ponudb bo dne 18.2.2013 ob 11. uri v upravnih prostorih na sedežu naročnika.

Kontaktna oseba s strani naročnika je Dušan Taljat, direktor.
E-pošta: direktor@zd-tolmin.si

Razpisna dokumentacija >>>