V občinah Tolmin, Kobarid in Bovec se je pričelo Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani v šolskem letu 1987/88. Od začetka, pa vse do leta 2009 ga je vodila medicinska sestra Božena Istenič. Za njo je delo prevzela Melita Podgornik Kanalec, v zadnjih treh letih pa sta za čistočo zobkov skrbeli Ana Volarič in Pavlina Rutar.

Na letošnjem tekmovanju je sodelovalo 840 učencev iz 5 osnovnih šol (Tolmin, Kobarid, Bovec, Most na Soči , Podbrdo)  in 11 podružnic.

Zobozdravstvena vzgoja in preventiva se vključuje v življenje družine že pred rojstvom otroka v šoli za starše. Z vstopom medicinske sestre v vrtce si želimo približati ustno higieno tudi najmlajšim, osnovnošolci pa s predavanji in demonstracijo pravilne tehnike ščetkanja zob pridobivajo pomembne spretnosti za življenje.

Pomoč in podpora Zdravstvenega doma Tolmin, šolskih zobozdravnikov in njihovih medicinskih sester, ortodontske ambulante, vodstva šol in vrtcev, učiteljev, vzgojiteljev in staršev nam je omogočila, da je delo vedno potekalo nemoteno.

Letošnji zaključek je potekal v Kinogledališču Tolmin, kamor so bili povabljeni zmagovalni razredi tolminskih osnovnih šol.

Izvedba zaključka je finančni zalogaj, zato se iskreno zahvaljujemo vsem donatorjem, ki so pripomogli, da smo lahko tekmovanje uspešno pripeljali do konca. Hvala Občini Tolmin, Kobarid in Bovec, Vzajemni zdravstveni zavarovalnici, Dentalnemu centru Dr. Lah Kravanja iz Bovca in drugim.