Z 10. aprilom 2017 bo izenačitev eNapotnice z dosedaj poznano papirnato napotnico. Že izdane napotnice bodo še vedno veljavne, pacienti pa bodo lahko za naročanje uporabljali vse do sedaj obstoječe načine naročanja (telefon, osebni obisk). Za 1132 storitev lahko vsak uporabnik spleta spremlja podatke o čakalnih dobah (prvih prostih terminih) za vse izvajalce zdravstvenih dejavnosti na https://cakalnedobe.ezdrav.si

Ključne novosti, ki jih prinaša eNaročanje:

  • po 10. aprilu 2017 z uvedbo elektronske napotnice ne bo več papirnatega obrazca napotnice (razen v izjemnih primerih)
  • ob naročilu ne bo več dostave papirnatega obrazca v petih dneh, ampak bo naročilo sprejeto takoj
  • pregled prvih prostih terminov ali okvirnih terminov pri vseh izvajalcih na enem mestu
  • možnost elektronskega naročanja za 190 vrst zdravstvenih storitev
  • možnost naročanja ali odpovedi termina preko portala za paciente zVEM
  • pregled svojih napotnic in naročil na portalu za paciente zVEM.

Čakalne dobe

Za 1132 storitev lahko vsak uporabnik spleta spremlja podatke o čakalnih dobah (prvih prostih terminih) za vse izvajalce zdravstvenih dejavnosti na https://cakalnedobe.ezdrav.si. Spletna stran zamenjuje NAČAS (zadnji podatki, pridobljeni na star način, bodo zbrani za marec 2017) – od 1. aprila naprej se  podatki o čakalnih dobah zbirajo preko eNaročanja. Podatki o čakalnih dobah se zbirajo za bistveno več storitev neposredno iz informacijskih sistemov izvajalcev zdravstvene dejavnosti, so stari največ dve uri in se sproti osvežujejo.

Portal zVEM (zdravje Vse na Enem Mestu)

Portal zVem omogoča varen dostop do storitev eZdravja. Omogoča možnost eNaročanja in dostopa do eReceptov ter elektronskih zdravstvenih podatkov. Njegov namen je povečati dostopnost in skrajšati čas, potreben za dostop do zdravstvenih dokumentacije, in s tem zmanjšati število ponovnih obiskov pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti in podvajanje diagnostičnih postopkov. Omogoča tudi povečanje  hitrosti in zanesljivosti komuniciranja med izvajalci ter med izvajalci in uporabniki. Prav tako se bo z njim izboljšala dostopnost zdravstvenih storitev za tiste skupine oseb/pacientov, ki bi bile sicer zaradi svojih zmanjšanih zmožnosti, starosti ali drugih razlogov izključene.

V ogrodje zVEM so vključene rešitve eRecept, eNaročanje in Centralni register podatkov o pacientih (CRPP). Skladno s tem portal omogoča:

  • eRecept: Pregled predpisanih in izdanih zdravil.
  • eNaročanje: Izvedba postopka eNaročanja, pregled izdanih napotnic, naročil in pregled čakalnih dob.
  • CRPP: Pregled odpustnih pisem in ambulantnih izvidov ter povzetek podatkov o pacientu (PpoP).

(vir: NIJZ)