Naročnik Zdravstveni dom Tolmin je na Portalu JN dne 21.6.2013, pod številko objave JN 7724/2013, objavil obvestilo o naročilu (v nadaljevanju javni razpis) po odprtem postopku v skladu s 25. členom Zakona o javnem naročanju ZJN-2 –

RTG APARATI IN DRUGO.

Vabimo vas, da predložite vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe.

Predmet JN je en sklop, ki ga sestavljajo naslednji predmeti:

  • Rentgenski aparat za direktno digitalno slikanje skeleta in pljučnih organov;
  • Digitalni ortopanograf s telerentgenskim digitalnim senzorjem;
  • Digitalizacija obstoječega lokalnega intraoralnega RTG aparata;
  • Programska oprema za upravljanje, vodenje, shranjevanje, tiskanje, pregledovanje, zaslonsko diagnosticiranje in obdelavo RTG slik;
  • Računalniška oprema za uporabo programske opreme za dve delovni postaji;
  • Priprava RTG prostora za montažo novo nabavljenih RTG aparatov;
  • Ultrazvočni aparat za dispanzer za žene

Kontaktna oseba s strani naročnika je Dušan Taljat.
E-pošta: direktor@zd-tolmin.si

Ponudbe je potrebno oddati najkasneje do 12.8.2013 do 10. ure.
Javno odpiranje ponudb bo dne 12.8.2013 ob 11. uri v upravnih prostorih na sedežu naročnika.


Razpisna dokumentacija >>>

Tehnične specifikacije za predmete naročila>>>