Taborniki roda Puntarjev Tolmin tudi letos, kot že mnogo let do sedaj, organizirajo zdravstveno letovanje otrok in šolarjev, starih od 5 do dopolnjenih 19 let.

Letovanje je organizirano v vasici Fiorini v hrvaški Istri od srede, 13.7. do sobote, 23.7.2022 (10 dni).

V kolikor ima vaš otrok  zdravstvene težave in je  v zadnjem letu vsaj 2x potreboval ambulantno ali bolnišnično zdravljenje, ga lahko na taborjenje prijavite pri izbranem osebnem zdravniku do ponedeljka 1.7.2022. Ob prijavi boste dobili tudi natančnejše pisne informacije o poteku taborjenja.

Toplo priporočamo, da omogočite otrokom bivanje v naravi, med vrstniki, v gibanju in druženju, kar je ena najboljših možnih terapij za telo in dušo.

Pediatrinje ZD Tolmin