PRITOŽBE:

V primeru, da je pacient med zdravstveno oskrbo nezadovoljen z izvajanjem te oskrbe ali z odnosom zdravstvenega delavca ali sodelavca, se poskusi nesporazum odpraviti z dodatnimi pojasnili in ukrepi pri izbranemu zdravniku.

Pacient, ki ni zadovoljen z dodatnimi pojasnili in ukrepi, lahko poda ustno ali pisno zahtevo na zapisnik v tajništvu ZD Tolmin, v I. nadstropju upravne stavbe, v času uradnih ur (od 7:00 do 13:00), Prešernova 6a, 5220 Tolmin. Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega odnosa lahko pacient vloži najkasneje v 15. dneh od domnevne kršitve, prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega ravnanja pa v 30. dneh po končani zdravstveni oskrbi. V primeru, da je pacient za kršitev zvedel kasneje, če so se posledice kršitve pokazale kasneje, lahko vloži prvo zahtevo v 3. mesecih po preteku prej navedenih rokov.

V ZD Tolmin so pristojne osebe za sprejem in obravnavo zahtev za prvo obravnavo:

 • Jasna Savić, dr.med., spec. ped. (vodja osnovne zdravstvene službe, tel. 05/620 32 53, e-naslov: vodja.ozv@zd-tolmin.si), v primeru, da gre za obravnavo pacienta v  splošnih ali specialističnih ambulantah,
 • Mojca Ivančič, dr.med., spec. druž. in urg. med. (vodja službe NMP, tel. 05/388 11 20, e-naslov: vodja.nmp@zd-tolmin.si), v  primeru, da gre za obravnavo pacienta v službi nujne medicinske pomoči ali  reševalni službi,
 • Ines Štokelj Rejc, dr. dent. med. (vodja zobozdravstvene službe, tel. 05/388 11 20, e-naslov: vodja.zob@zd-tolmin.si) v primeru, da gre za obravnavo pacienta v zobozdravstvenih ambulantah
 • Melita Podgornik Kanalec, dipl. m. s. (pomočnik direktorja za zdravstveno nego, tel. 05/620 32 53, e-naslov: vodja.zn@zd-tolmin.si), v primeru, da gre za obravnavo  pacienta v vseh drugih službah oz. oddelkih.

Pooblaščene osebe sprejemajo zahteve pacientov za prvo obravnavo vsak delovni dan med 7. in 8. uro oz. med 13. in 14. uro, po dogovoru ali na e-mail: zd.uprava@zd-tolmin.si.

Če dogovor tudi po opravljenih postopkih ne bi bil sklenjen, lahko pacient vloži zahtevo za varstvo pravic pri Komisiji Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana.

Najbližji zastopnik pacientovih pravic je:

Dušan Žorž, univ. dipl. pravnik
Nacionalni  inštitut  za javno zdravje, Območna enota Nova Gorica
Vipavska cesta 13, Rožna Dolina, 5000 Nova Gorica

Uradne ure v pisarni (tel. 05/330 21 52):
Ponedeljek: od 12:00 do 18:00, četrtek: od 12:00 do 18:00
Uradne ure po telefonu: (osnovne informacije, tel. 051 331 508) Sreda: 10:00 – 14:00

Naročanje: v času uradnih ur (telefonsko ali e-naslov: dusan.zorz@nijz.si)

Zastopnik pacientu pomaga oz. svetuje pri uresničevanju njegovih pravic ali ga zastopa tako, da pacientu daje brezplačno pomoč, določeno v 49. členu Zakona o pacientovih pravicah.

POHVALE ali POBUDE:

  Vaše ime (obvezno)

  Vaša e-pošta (obvezno)

  Zadeva

  Vaše sporočilo