Naročnik ZDRAVSTVENI DOM TOLMIN je na Portalu NMV, dne 27.11.2013, pod številko objave NMV2848/2013, objavil obvestilo o naročilu (v nadaljevanju javni razpis) za postopek oddaje NMV v skladu 95. c člena Zakona o javnem naročanju –  ZJN 2 – osebna vozila v patronaži – 3 kosi.

Vabimo vas, da predložite vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe.

 

Predmet NMV je en sklop, ki ga sestavljajo naslednji predmeti:

3 osebna vozila za patronažo.

 

Orientacijska vrednost za nabavo zg. navedenih predmetov  je 32.100,00 EUR brez DDV.

 

Minimalni znesek za odkup treh rabljenih vozil:  HYUNDAI ATOS – PRIME 1.0 GL (1 kos) in HYUNDAI ATOS 1.0 GL  (2 kosa) je 1.800,00 EUR brez DDV.

 

Opis predmetov naročila je podan v prilogi  – tehnične specifikacije. Tehnične specifikacije so oblikovane na podlagi funkcionalnih zahtev predmeta naročila. Vsak ponudnik lahko poda drugačne funkcionalne rešitve, v okviru zahtevanih. Oceno tehničnih prednosti in funkcionalnih lastnosti poda strokovna komisija naročnika v svoji  oceni.

 

Ponudbene vrednosti, enaka ali nižja od orientacijske vrednosti za predmete naročila se štejejo pri naročniku za sprejemljive.

 

Kontaktna oseba s strani naročnika je Dušan Taljat.
E-pošta: direktor@zd-tolmin.si

 

Ponudbe je potrebno oddati najkasneje do 13.12.2013 do 10. ure.
Javno odpiranje ponudb bo dne 13.12.2013 ob 11. uri v upravnih prostorih na sedežu naročnika.

 

Gradivo >>>