Obveščamo vas, da je Splošna ambulanta 4 Tolmin (Tinka kuščar, dr. med.) v delovnem času dosegljiva na novi telefonslki številki 05/620 33 19.