Je zastopnik pacientovih pravic.

Sedež:
Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica
Vipavska cesta 13 Rožna Dolina, 5000 Nova Gorica

Telefon: 05 333 13 78 in 040 616 713
Telefax: 05 330 86 08
Elektronski naslov: marjan.petric@zzv-go.si

Uradne ure:        
vsak torek od 9.00 – 15.00
vsako sredo od 10.00 – 16.00