SPLOŠNA NUJNA MEDICINSKA POMOČ
Prešernova 6/a, 5220 Tolmin
Elektronski naslov: miranda.leban@zd-tolmin.si