eRecept je elektronska listina, ki jo izda zdravnik ali zobozdravnik.

Na zeleni recept se lahko predpisujejo zdravila, katerih stroške delno ali v celoti krije obvezno zdravstveno zavarovanje (OZZ).

Beli recept je samoplačniški, uporablja pa se v primerih:

  • če bolnik obišče samoplačniško ambulanto,
  • če zdravnik predpiše zdravilo, ki ni razvrščeno na listo zdravil, ki jih krije OZZ,
  • če zdravnik predpiše zdravilo, za katero niso izpolnjeni pogoji omejitve predpisovanja,
  • če bolnik zdravila izgubi, pozabi…,
  • če bolnik obišče nujno medicinsko pomoč, vendar ne gre za nujno stanje,
  • če mora bolnik po zdravila v tujino.

Koliko časa velja recept?

Veljavnost večine receptov, tako zelenih (tudi obnovljivih do prve izdaje) kot belih in tudi naročilnic za medicinsko tehnične pripomočke, je en mesec od predpisa. Veljavnost posebnih receptov je pet dni, receptov, na katere so predpisani antibiotiki, pa le tri dni.

Zakaj moramo zdravilo doplačati, čeprav imamo urejeno OZZ?

ZZZS razvršča zdravila na liste (pozitivna, vmesna, negativna) in s tem določi, kolikšen del vrednosti zdravila krije OZZ in kolikšen del PZZ (prostovoljno zavarovanje), nerazvrščenih (z negativne liste) pa OZZ in PZZ sploh ne krijeta.

Če nimamo PZZ, doplačamo 30 – 90 % vrednosti zdravila, razen kadar gre za zdravila s pozitivne liste P100, ki jih v celoti krije OZZ ali z liste P70, če zdravnik na receptu označi način doplačila 1 (brez doplačila; ta oznaka je v primeru vmesne ali negativne liste brez pomena).

Zakaj moramo zdravilo doplačati, čeprav imamo urejeno OZZ in PZZ, zdravilo pa ni na negativni listi?

Kadar sta na trgu dve ali več zdravil z enako učinkovino, v enaki obliki in jakosti, jih lahko ZZZS razvrsti v skupino medsebojno zamenljivih zdravil (MZZ), pri čemer jim določi najvišjo priznano vrednost (NPV), ki je enaka ceni najcenejšega zdravila v skupini. Če vam zdravnik predpiše zdravilo, katerega cena je nad NPV, morate razliko doplačati. Ali pa izberete zdravilo z liste MZZ, ki je brez doplačila.

Podobno je s terapevtskimi skupinami zdravil (TSZ), le da so v te razvrščena zdravila z različnimi učinkovinami, ki pa imajo podobno delovanje.*

Zakaj moram imeti recept, če moram zdravilo plačati?

Zdravniški recept je potreben (ne glede na to, kdo je plačnik) za zdravila, za katera velja, da

  • kljub pravilni uporabi predstavljajo posredno ali neposredno nevarnost za uporabnika, če se uporablja brez zdravniškega nadzora,
  • se pogosto ne uporabljajo pravilno, zato obstaja velika verjetnost, da bodo posredno ali neposredno ogrozila uporabnikovo zdravje,
  • vsebujejo učinkovine, katerih učinki ali neželeni učinki zahtevajo nadaljnje raziskave,
  • so v farmacevtskih oblikah za parenteralno uporabo.