Naročnik ZDRAVSTVENI DOM TOLMIN je na Portalu javnih naročil dne  12.3.2012, pod številko objave JN2700/2012, objavil obvestilo o naročilu (v nadaljevanju javni razpis) po postopku zbiranja ponudb  po predhodni objavi v skladu s 30. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008, 19/2010 in 18/2011;  v nadaljevanju ZJN-2)

»Nenujno reševalno vozilo (1 kos) in nujno reševalno vozilo (1 kos, opcija)«


Kontaktna oseba s strani naročnika je Dušan Taljat.
E-pošta: direktor@zd-tolmin.si

Ponudbe je potrebno oddati najkasneje do 24.4.2012 do 10. ure.

Javno odpiranje ponudb bo dne 24.4.2012 ob 11.00 uri v upravnih prostorih na sedežu naročnika.

Razpisna dokumentacija >>>