Dne, 1.6.2021 je na glavnem komunikacijskem optičnem vodu do ZD Tolmin prišlo do fizične poškodbe.
Posledica je bila izpad zunanjega telefonskega in računalniškega omrežja. Ustrezne službe so napako odpravile.

Za nevšečnost se vam opravičujemo in prosimo za razumevanje.