Kot pacient imate, ob prisotnosti zdravnika ali drugega zdravstvenega delavca, pravico do neoviranega vpogleda in prepisa zdravstvene dokumentacije, ki se nanaša na vas. Prav tako imate pravico do fotokopije, fotografije oziroma druge reprodukcije lastne zdravstvene dokumentacije. Originalne zdravstvene dokumentacije ne morete pridobiti. Za otroke do 15 let in za osebe pod skrbništvom lahko podajo zahtevo za vpogled, prepis ali kopiranje zdravstvene dokumentacije njihovi zakoniti zastopniki (starši oz. skrbniki) oz. kopijo zdravstvene dokumentacije lahko zahtevajo osebe, ki jih je pacient pisno pooblastil. Pacient oz. njegov pooblaščenec, ki ima pravico do seznanitve se mora identificirati z osebnim dokumentom.

V našem zavodu imamo uveden postopek za pridobitev kopije vaše zdravstvene dokumentacije. Vlogo za zahtevo za pridobitev zdravstvene dokumentacije lahko oddate največ dvakrat mesečno. Po prejemu veljavne prošnje vam bomo kopijo dokumentacije pripravili v najmanj 5 delovnih dneh. Storitev je plačljiva.

Za zahtevo vpogleda, prepisa ali fotokopiranja zdravstvene dokumentacije se vloži izpolnjen obrazec pri izbranem osebnem zdravniku. Če ste bili obravnavani v ambulanti nujne medicinske pomoči ali dežurni službi, potem zahtevek oddate glavni sestri zavoda na upravi.