Po nedavni nesreči na koloparku se je Občina Tolmin hitro odzvala in organizirala dodatne delavnice za varno uporabo koloparka. Več informacij o delavnicah in o pravilih uporabe koloparka je na sledeči povezavi: https://www.tolmin.si/objava/217299

 Glede na slabe izkušnje drugih koloparkov je pomembno, da je o pravilih uporabe in varnosti seznanjen čim širši krog prebivalstva.

 Upam, da ne bodo le otroci, temveč tudi njihovi skrbniki bolj odgovorni pri skrbi za varnost njihovih otrok in drugih uporabnikov koloparka.