Novi prostori Fizioterapije Tolmin in Ambulante za otroke in mladostnike 1,2 Tolmin se nahajajo na lokaciji Na Logu (Pod klancem 3).
Ordinaciski časi so nespremenjeni.