V sklopu sklopu prenove Zdravstvenega doma Tolmin je diagnostični laboratorij pridobil nove prostore.
Tako z dnem, 3.4.2017 pričenja delovati na novi lokaciji in sicer nasproti starega vhoda laboratorija.

Čakalna vrsta je še vedno urejena po sistemu številk, ki se v čakalnici prikazujejo na monitorju.