Ljudje se pogosto soočamo s težavami v duševnem zdravju. Pomembno je, da stiske prepoznamo in pravočasno ukrepamo. Dobro je, da strokovno pomoč poiščemo hitro, ker je tako pot iz težav lažja. Najpozneje pa moramo to storiti, kadar je naše vsakodnevno delovanje oziroma vsakodnevno delovanje naših bližnjih že dlje časa zmanjšano ali nenadoma močno spremenjeno (doma, v službi, pri prostočasnih dejavnostih, v stikih z drugimi).

Centri za duševno zdravje odraslih (CDZO) omogočajo hitro in celostno odzivanje na težave ljudi in tako preprečujejo, da bi se duševne stiske poglobile, kar prispeva k zmanjšanju števila hospitalizacij v psihiatrični bolnišnici.

Center za duševno zdravje Tolmin pokriva področje občin Bovec, Kobarid, Tolmin, Cerkno in Idrija, deluje v okviru dveh enot oziroma multidisciplinarnih timov:

Ambulantna obravnava (AMB) se izvaja klasično v ambulanti.

Enota za skupnostno obravnavo (SPO), je že uveljavljena novost v sistemu zdravstvenega varstva v slovenskem prostoru in nudi storitve za dolgotrajno, nepretrgano in celovito obravnavo oseb s težavami v duševnem zdravju v njihovem domačem okolju.

V CDZO lahko strokovno podporo in pomoč dobijo odrasli, starejši od 18 let.

 

Za vključitev v obravnavo napotnica ni potrebna.

Multidisciplinarni tim sestavljajo

 • Zdravnik specialist psihiater, ki ugotovi ter opredeli (diagnoza) duševno motnjo, napoti na dodatne preiskave, uvede zdravila in oceni potrebne vrste obravnave.

 • Specialist klinične psihologije izvaja psihodiagnostiko, svetovanje in psihoterapijo.

 • Psiholog oceni težave in zmožnosti posameznikov, ukrepa z namenom lajšanja stiske in izboljšanja zdravja ter izvaja svetovanje in poučevanje.

 • Socialni delavec oceni socialne težave in skupaj s posameznikom ter njegovo družino išče možnosti za njihovo reševanje.

 • Delovni terapevt oceni funkcionalne zmožnosti in pomaga pri krepitvi potrebnih veščin.

 • Diplomirana medicinska sestra/zdravstvenik oceni potrebe po zdravstveni negi, zdravstveni vzgoji in ju izvaja ter svetuje glede poteka zdravljenja.

Špela Šorli, dr. med, spec. za psihiatrijo
Mag. Anita Trpin Katarić, dr. med, spec. za psihiatrijo
Nika Drole, univ.dipl. psihologinja
Tanja Krapež, univ.dipl. psihologinja
Branka Režun, klinična psihologinja
Urša Leban, magistrica psihologije
Patricija Kofol, mag. soc. del. – socialna delavka
Bojana Svetičič, univ. dipl. – socialna delavka
Skupnostna psihiatrična obravnava

Potek obravnave

Kdo lahko stopi v stik z nami

 • posameznik z duševno stisko

 • svojci, bližnji, pijatelji

 • psihiatri

 • patronažne medcicinske sestre

 • bolnišnice

 • ostale strokovne službe (centri za socialno delo, zavodi za zaposlovanje, organizacije in delavna okolja)…

CDZO TOLMIN

Prešernova ul. 6a, 5220 Tolmin
Telefon: 05/ 620 33 13
E-pošta: cdzo@zd-tolmin.si


Dosegljivi smo:

Ponedeljek, sreda, četrtek, petek: 7.30 do 14.30
Torek: 12.30 do 19.30