Tanja Krapež, univ. dipl. psihologinja

Prešernova 6/a, 5220 Tolmin
Telefon: 05 620 33 13
Elektronski naslov: cdzo@zd-tolmin.si

ORDINACIJSKI ČAS:

dopoldnepopoldne
TOREK12.30 - 19.30
SREDA (Bovec)7.30 - 14.30
ČETRTEK7.30 - 14.30

MALICA: 9:30 – 10:00, zaradi narave dela je možen časovni zamik

NAROČANJE: Ves ordinacijski čas v ambulanti osebno, po telefonu, prek e-naslova, prek pošte.