Spoštovani,

V Zdravstvenem domu Tolmin bomo izvedli anketiranje uporabnikov naših storitev v ambulantah vaših izbranih zdravnikov, zobozdravnikov, dispanzerjih, specialističnih ambulantah in drugih zdravstvenih službah, ki bo potekalo od torka 27. novembra do vključno torka, 11. decembra 2018. 

V želji po nenehnem izboljševanju kakovosti  izvajanja storitev, vas vabimo k sodelovanju v Anketi o zadovoljstvu.

Za vaše sodelovanje se vam vnaprej najlepše zahvaljujemo.