Z zdravstveno vzgojnimi delavnicami se vključujemo v program vrtcev, v program na Osnovnih šolah v občinah Bovec, Kobarid in Tolmin in Gimnaziji Tolmin.
Nosilke programa so diplomirane medicinske sestre.

Kontaktna oseba je Špela Čujec, dipl. m. s. na tel.; 051 412 925