Organizatorji prireditev se lahko z Zdravstvenim domom Tolmin dogovorijo glede prisotnosti ustrezne zdravstvene ekipe, ki bo na prizorišču zagotavljala ustrezno zdravstveno oskrbo udeležencev prireditve.
Plačnik je organizator prireditve, cenik se oblikuje na osnovi dogovorjene zdravstvene ekipe.