Samoplačniška cena reševalnega prevoza je 1€/km.

ZZZS ne krije stroškov reševalnega prevoza:

  • ob premestitvi v Dom upokojencev
  • ostalih prevozov na lastno željo pacienta
  • prevozi za potrebe tehničnih pripomočkov