Psihološke preglede za potrebe Medicine dela prometa in športa opravlja mag. Žarko Trušnovec, klinični psiholog.