Vzgoja za zdravje je sestavni del sistematskih pregledov. Predavanja, razgovori in delavnice potekajo v zdravstvenem domu ali na šoli. Program je sestavljen v skladu s priporočili in smernicami Inštituta za varovanje zdravja Ljubljana. V letošnjem letu so vsebine naslednje:

  • 1. razred: Zdrav način življenja (Zajčkova pot v šolo)
  • 3. razred: Aktivno preživljanje prostega časa (Telesna drža)
  • 6. razred: Odraščanje (Telesne, duševne in socialne spremembe v puberteti)
  • 8. razred: Gibam se 
  • 1. letnik: Telesna teža in zdrava prehrana, motnje hranjenja
  • 3. letnik: Zdrava in varna spolnost mladostnikov (Spolno prenosljive bolezni).

Zdravstveno vzgojne vsebine prilagajamo trenutnim potrebam, ki jih zaznajo na šoli ali mi na sistematskem pregledu.