Namen zdravstveno vzgojnega dela je informirati in motivirati starše, vzgojitelje in predšolske otroke za zdrav življenjski slog.

Zdravstveno vzgojno svetovanje in vzgoja za zdravje  potekata individualno in v malih skupinah:

  • v posvetovalnicah za otroke in starše;
  • ob namenskih pregledih;
  • ob sistematskih pregledih 3- letnih in 5-letnih otrok za otroke in starše;
  • v lokalnih vzgojno varstvenih zavodih za otroke, starše in vzgojitelje:

               vadba za dojenčke v sodelovanju z VVO Tolmin