Zdravi mlečni zobje omogočajo izrast zdravih stalnih zob, s tem pa srečnejše in kvalitetnejše preživljanje otroštva.

  • Obisk otrok do 3 leta starosti enkrat letno
  • Obisk otrok od 4-5  leta starosti  enkrat do dvakrat letno
  • Obisk predšolskih otrok dvakrat letno

Vsebine: