Preventivni pregledi, sem sodijo sistematski in namenski pregledi, nam omogočajo neprekinjeno spremljanje telesnega, duševnega in socialnega razvoja šolskih otrok in mladine, od vstopa v šolo do konca šolanja.
Na sistematskih pregledih so obravnavani:

  • Otroci ob vstopu v šolo,
  • Otroci v 1. razredu osnovne šole,
  • Otroci v 3. razredu osnovne šole,
  • Otroci v 6. razredu osnovne šole,
  • Mladina v 8. razredu osnovne šole,
  • Mladina v 1. letniku srednje šole,
  • Mladina v 3. letniku srednje šole,
  • Otroci in mladina s posebnimi potrebami vsako leto.

Namenski pregledi se izvajajo:

  • pred cepljenjem, ki ni zajeto v sistematskem pregledu;
  • kadar je potrebna kontrola zdravstvenega stanja po sistematskem pregledu.

V Dispanzerju za šolsko mladino Tolmin se spremlja zdravje otrok in mladine iz Osnovnih šol Podbrdo, Most na Soči in Tolmin ter dijakov Gimnazije Tolmin.

V Dispanzerju za otroke Kobarid, Bovec se spremlja zdravje otrok iz Osnovne šole Bovec in Osnovne šole Kobarid.