Zdravstveno-socialno obravnavo posameznika, družine in skupnosti ter zdravstveno nego otročnice in novorojenčka na domu uvrščamo med preventivno dejavnost.

Preventivno patronažno zdravstveno varstvo obsega:

  • Šest patronažnih obiskov pri novorojenčku in dojenčku v prvem letu starosti in dva dodatna obiska pri slepih in slabovidnih materah;
  • Patronažni obisk pri otroku v drugem in tretjem letu;
  • Dva patronažna obiska na leto pri slepih in slabovidnih z dodatnimi motnjami v starosti od 5 do 25 let, če so ti v domači oskrbi;
  • Patronažni obisk pri nosečnici;
  • Dva patronažna obiska pri otročnici;
  • Dva patronažna obiska zavarovane osebe, stare nad 25 let, če gre za paciente z aktivno tuberkulozo, z mišično in živčno mišičnim obolenjem, z multiplo sklerozo, cerebralno paralizo, s paraplegijo ali tetraplegijo, z motnjami v razvoju, z invalidnostjo ali stare nad 65 let, če so osamljene in socialno ogrožene;
  • Programirana zdravstvena vzgoja v družini, lokalni skupnosti in skupinah.