Za izvajanje analiz uporabljamo le priporočene aparate in analizatorje z zahtevami stroke, le te izpolnjujejo vse predpisane standarde laboratorijske medicine.

Kakovost rezultatov zagotavljamo s procesom, preko katerega spremljamo in nadzorujemo predanalitično, analitično in postanalitično fazo laboratorijskega dela.

Sistem zagotavljanja kakovosti izvajamo z notranjo in zunanjo kvaliteto dela.

Notranja kontrola dela so aktivnosti, ki jih izvaja laboratorijsko osebje ob izvajanju analiz pred in med delom. Preden začnemo izvajati analize naše aparate umerimo po zahtevanih predpisih, šele ko se s kontrolnim materialom prepričamo, da so meritve natančne, začnemo z analizo biološkega materiala.

Pri zunanji kontroli kakovosti je laboratorij vključen v Republiško kontrolo kakovosti dela v biokemičnih laboratorijih v Sloveniji (SNEQAS), kvaliteto rezultatov laboratorijskih preiskav pa potrjujemo tudi s sodelovanjem v mednarodnih shemah izvajalcev zunanje kvalitete dela in sicer v mednarodni shemi  EQAS kontrole.n